Een bouwtechnische keuring bij aan- en verkoop geeft een duidelijk beeld
        van de staat en kwaliteit van de te kopen of te verkopen woning.
        Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen
        op korte termijn. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de
        onderhoudstoestand van het object en de eventuele voorkomende gebreken
        en/of tekortkomingen.
        Dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze.